Schrijvers archief flashdance

Kerstshow 2022

Op zaterdag 17 december zal van 11.00-12.00 uur de jaarlijkse kerstviering van Flashdance Obbicht plaatsvinden. 🎄🎅🏻 Alle groepen zullen dan laten zien waar ze de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. De kerstviering zal plaatsvinden in de Harmoniezaal. Nodig gerust vrienden en familie uit om te komen kijken! 💃🏻🎄

Herstart lessen in de gymzaal.

Vanaf zaterdag 22 mei mag er weer binnen gedanst worden. Het normale lesschema wordt dan weer gehanteerd!

Vriendendag 22 mei.

Op zaterdag 22 mei organiseert Flashdance nogmaals een vriendendag. Kinderen en jongeren zijn welkom mee te dansen in onze bestaande lesgroepen. In onderstaand schema staan de leeftijdscategorieën vermeld.

De lestijden zijn als volgt:

Van 09:30 – 10:15 uur 3 jarigen en basisschoolgroep 1 (kinderdans )

Van 10:15 – 11:00 uur basisschoolgroep 2 en 3 ( hiphop)

Van 11:00 – 11:45 uur basisschoolgroep 4 en 5 ( hiphop)

Van 11:45 – 12:30 uur basisschoolgroep 6, 7 en 8 (hiphop)

Van 12:30 – 13:30 uur voortgezet onderwijs (hiphop)

De lessen vinden plaats in de gymzaal van Obbicht, Sint Willibrorduslaan 23, Obbicht.

Deelname is gratis!

Vriendendagen

Op zaterdag 15 mei  en maandag 17 mei organiseert  Flashdance twee vriendendagen. Kinderen en jongeren zijn welkom mee te dansen in onze bestaande lesgroepen. In onderstaand schema staan de leeftijdscategorieën vermeld.

De lestijden zijn als volgt:

Zaterdag 15 mei:

09:30 – 10:15 uur 3 jarigen en basisschoolgroep 1 (kinderdans )

10:15 – 11:00 uur basisschoolgroep 2 en 3 ( hiphop)

11:00 – 11:45 uur basisschoolgroep 4 en 5 ( hiphop)

11:45 – 12:30 uur basisschoolgroep 6, 7 en 8 (hiphop)

12:30 – 13:30 uur voortgezet onderwijs (hiphop)

Maandag 17 mei:

19:00-20:00 uur vanaf voortgezet onderwijs  (urban jazz)

De lessen vinden plaats in de gymzaal van Obbicht, Sint Willibrorduslaan 23, Obbicht. Mochten de  Coronamaatregelen dan nog niet zijn versoepeld wijken we uit naar de speelplaats van basisschool de Kingbeek, Sint Willibrorduslaan 1, Obbicht. 

Deelname is gratis!

Herstart lessen 6 maart

Vanaf vandaag kan er weer gedanst worden en wel buiten op de speelpaats van de oude basisschool in Obbicht aan de St. Willibrorduslaan. De lestijden zijn gewijzigd, omdat er met twee groepen tegelijk wordt gedanst. De lestijden zijn dan als volgt:

Groep 1 en 2 van 09:30-10:15 uur

Groep 3 en 4 van 10:15-11:00 uur

Groep 5 en 6 van 11:00-12:00 uur

Kinderen die zich nu aanmelden mogen de hele maand maart gratis meedansen!

Beste leden en ouders.

Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Dit betekent dat de gymzaal is gesloten en dus alle lessen voorlopig vervallen tot 19 januari 2021.

Namens het bestuur en de leraressen wensen we iedereen een warme Kerst en een gelukkig en gezond 2021!

RABO CLUBSUPPORT

Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport! 

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport

Wij gaan weer starten!

Hallo! Maandag 24 augustus beginnen we weer met dansen??

De lessen zullen ook weer gaan plaatsvinden in de gymzaal maar hier komen natuurlijk wel een aantal strenge regels bij kijken ivm Corona.

REGELS:

  • Kinderen dienen bij de deur van de gymzaal afgezet te worden, ouders mogen de gymzaal niet betreden
  • Alle leerlingen dienen bij binnen treden van de gymzaal hun handen te ontsmetten, dit zal bij de ingang klaar staan
  • Kom niet eerder dan 5min vooraf aan de les, wij zullen de leerlingen gelijktijdig binnen laten als iedereen compleet is. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de groep die vooraf les heeft, zij zullen eerst naar buiten gaan
  • Heb je klachten die kunnen duiden op Corona, kom dan niet naar de les
  • In de gymzaal is een looproute gemaakt, we gaan via het ene kleedlokaal naar binnen en via de andere naar buiten
  • Er mogen tijdens de les geen spullen blijven liggen in de kleedlokalen, zorg dus dat de kinderen van te voren al omgekleed zijn en niet te veel spullen bij zich hebben. (Deze moeten dan mee de gymzaal in)
  • Gebruik van het toilet is niet toegestaan, zorg dus dat je van te voren naar het toilet bent geweest!
  • Houdt 1.5 meter afstand met de docenten en leerlingen boven de 18 jaar

Buiten dansen!

Hallo, vanaf zaterdag 16 mei gaan wij buiten dansen. Dit gaan wij doen op de speelplaats van de basisschool in Obbicht. De lestijden zijn hetzelfde als normaal.

 Ouders en kinderen kunnen zich bij basisschool Obbicht hek/ speelplaats melden uiterlijk 5 minuten voordat les begint.
 Kinderen mogen de speelplaats pas betreden als de groep voor ze van de speelplaats af is.
 Ouders mogen niet op speelplaats uiteraard. Als ze buiten wachten geldt ook 1,5 meter.
 Kinderen dienen vooraf thuis nog toilet te bezoeken want we mogen niet in de school.
 Was voor en na de les je handen thuis.
 Trek warme kleding aan.
 Ouders en kinderen en leraressen houden rekening met omwonenden i.v.m. geluidsoverlast. Omwonenden hebben namelijk het recht om een klacht in te dienen .
 Bij regenweer gaan de lessen niet door.
 Kinderen tot 13 jaar houden 1,5 meter afstand tot leraressen
 Kinderen vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar en tot de leraressen.

Uiteraard mogen deelnemers alleen komen als ze geen gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op Corona. Hetzelfde geldt voor de docenten. Heeft 1 iemand uit het gezin koorts, dan blijf je ook thuis.