Contributie

Contributie

Les van 45 minuten: € 23,00 per kwartaal – Kids
Les van 60 minuten: € 28,00 per kwartaal – Jeugd
Les van 60 minuten: € 32,00 per kwartaal – Volwassen
N.B. De contributie is gebaseerd op jaarbasis met doorbetaling van alle vakanties.

Betaling

Betaling van de contributie gaat via automatisch incasso. De contributie zal in de 1ste week van de 1ste maand van het betreffende kwartaal via automatisch incasso worden geïnd van uw rekening.

Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 en moet na inschrijving de eerstvolgende les voldaan worden in een envelop samen met het machtigingsformulier voor automatische incasso. Download het hieronder.

Wanneer een nieuw lid tijdens het kwartaal instroomt dan geldt de volgende regel.  Indien in een maand nog minimaal 2 lessen (exclusief proefles) zijn, dan wordt er eenmalig een bedrag van € 8,00 voor lessen van 45 minuten en € 11,00 voor lessen van 60 minuten / per maand geïncasseerd (Dit kunnen dus maximaal 2 maanden zijn). Vanaf het volgende volledige kwartaal geldt het normale contributie.

Bankgegevens

Naam            : Jazzballetvereniging Flashdance

BIC nummer   : RABONL2U

IBAN nummer : NL59RABO 0137995849

Incassant ID  : NL47ZZZ40189840000