Algemene voorwaarden

Aanmelden Lid

Het aanmelden van een lid dient te geschieden via de website.
Het aanmeldingsformulier dient u volledig ingevuld incl. inschrijfgeld € 2,50 in een gesloten enveloppe te worden ingeleverd bij de aanwezige trainster na de proefles. De eerste les (proefles) is gratis!
(Indien de groepsgrootte dit noodzaakt, zal een wachtlijst worden ingesteld.)

Afmelden Lid

Het afmelden van een lid kan slechts geschieden door invullen van het afmeldformulier op de site, welke 1 maand voor aanvang van het volgende kwartaal in het bezit van de ledenadministratie dient te zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kwartaal.

Beëindigen Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
• Afmelding lid.
• Indien een lid 1 kwartalen achterstallig is met betalen, krijgt hij / zij een schorsing.
• Wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en / of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
• Bij overlijden.